Organisatie

Het initiatief om aandacht te besteden aan H.J. Jesse is genomen door enkele leden van de Bond van Nederlandse Architecten in de regio. In de loop van 1996 is met geïnteresseerden gesproken over een opzet van de manifestatie. In het najaar van 1996 is de opzet van de drie exposities in Oegstgeest, Rijnsburg en Leiden en een monografie vastgelegd. Er zijn werkgroepen gevormd per gemeente met deskundige vrijwilligers van musea, kunsthistorici, architecten, en kunstenaars, die de verschillende exposities gaan organiseren. Sindsdien is er ook archief-onderzoek gedaan bij het Nederlands Architectuur Instituut.

In november is het Stichtingsbestuur geïnstalleerd. In het Stichtingsbestuur hebben personen zitting genomen die door hun bijzondere kwaliteiten en ervaring van grote waarde zijn voor het gestroomlijnd verlopen van de manifestaties. De stichting is statutair gevestigd in Oegstgeest. In november heeft het Nederlands Architectuur Instituut officieel toegezegd de monografie te gaan uitgeven.

Het Stichtingsbestuur

de heer H.J. Jesse jr. heeft zijn lidmaatschap van het bestuur in overweging

werkgroep Katwijk

werkgroep Leiden

werkgroep Oegstgeest